Κόσμος 90 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1618
Συνολικός αριθμός χωριών: 3.856 (2.38 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.792
Χωριά βαρβάρων: 2.061
Χωριά με bonus: 400
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 17 ημέρες
Χρήστες on-line: 160
Αριθμός μηνυμάτων: 11.719 (7.24 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 3.431 (2.12 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 49.768 (30.76 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 908 (0.56 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 95
Αριθμός παικτών σε φυλές: 984
Συνολικοί πόντοι: 2.986.509 (1.846 ανά παίκτη, 775 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 17.637.653
 • 17.029.120
 • 20.410.058
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 897.388
 • 455.026
 • 509.074
 • 74.034
 • 142.909
 • 233.466
 • 1.137
 • 15.412
 • 28.023
 • 3.005
 • 1.288
 • 168
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 555
 • 281
 • 315
 • 46
 • 88
 • 144
 • 1
 • 10
 • 17
 • 2
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 233
 • 118
 • 132
 • 19
 • 37
 • 61
 • 0
 • 4
 • 7
 • 1
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Επισκέπτης823188
Η νεότερη φυλή: Egw

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 11:15